Česko-polské pomezí je krajem tiché samoty. Přechod Rychlebských hor

16.11.2020 10:46

Kontakt

KTC OVýT ČESKÁ LÍPA oddíl výletní turistiky www.ovyt.cz
+420702444925, +420799525142 ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz