V Portugalsku otevírají nejdelší visutý most pro pěší

16.10.2020 12:03

Kontakt

KTC OVýT ČESKÁ LÍPA oddíl výletní turistiky www.ovyt.cz
+420702444925, +420799525142 ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz