ALPSKÉ ZEMĚ

   Alpské průsmyky na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/alpske-prusmyky/
   Pod nejkrásnější vrcholy Evropy   www.ovyt.cz/nase-akce2/pod-nejkrasnejsi-vrcholy-evropy/

 

Kontakt

KTC OVýT ČESKÁ LÍPA oddíl výletní turistiky www.ovyt.cz
+420702444925, +420799525142 ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz