FRANCIE

  Korsika pěšky i na kole   www.ovyt.cz/nase-akce2/korsika/
  Kouzelnou Bretaní   www.ovyt.cz/kouzelnou-bretani/
  Krajem vína, koňaku a písečných dun   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-vina-konaku-a-na-pisecnou-dunu/

 

 

Kontakt

KTC OVýT ČESKÁ LÍPA oddíl výletní turistiky www.ovyt.cz
+420702444925, +420799525142 ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz